PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA BOBOVEJ DRÁHY

  1. Bobovú dráhu môžu používať návštevníci na vlastnú zodpovednosť, vhodnom odeve, bez vplyvu alkoholických alebo omamných látok!
  2. Používanie bezpečnostného pásu po celej dráhe je povinné!
  3. V bobe môžu cestovať najviac 2 osoby. Vyššia osoba má sedieť vždy vzadu! Osoba, ktorá brzdí musí mať vždy odkrytý výhľad! Osoba sediaca vzadu má držať ruky na brzdiacej páke! Prosíme Vás nedotýkajte sa okrajov dráhy!
  4. Horná časť tela má byť vždy smerovaná v smere pohybu (otáčanie sa dozadu, ležanie a kľačanie je zakázané)! Nezmeňte Vašu polohu ani keď sa vyťahovacie zariadenie zastaví. Dávajte si pozor na idúcich pred Vami! Sústreďte sa vždy na nasledujúci úsek (minimálne 25 metrov) pred Vami!
  5. Dráhu môžu používať deti staršie ako 3 roky. Deti do 8 rokov môžu používať dráhu jedine v sprievode staršej osoby.
  6. Rýchlosť prosíme zvoliť tak, aby ste neohrozovali ani seba ani nikoho iného. Dodržte 25m bezpečnostnú vzdialenosť od idúceho pred Vami! Narážanie do iných bobov je prísne zakázané! Vzniknutú škodu hradí ten, kto náraz zapríčinil!
  7. V prípade daždivého a mrazivého počasia kvôli predĺženej brzdnej vzdialenosti prosíme dodržať minimálne 50m bezpečnostnú vzdialenosť!
  8. Prosíme dodržať pokyny obsluhy pri nástupe! Nejazdite zbytočne pomaly, zastavte sa len v prípade núdze!
  9. Na konci vyťahovacieho úseku sa bob automaticky odpojí od lana. Od tohto momentu regulujete rýchlosť bobu Vy tlačením brzdiacej páky dopredu!
  10. V každom prípade nasledujte pokyny obsluhy! V prípade nedodržania pravidiel užívania vinníci budú vylúčení z dráhy bez vrátenia poplatku. Zakúpením lístku návštevník potvrdzuje znalosť pravidiel užívania a zaväzuje sa ich dodržať.

V prípade škody zapríčinenej nesprávnym alebo správnym používaním, vždy je zodpovedný ten, ktorý škodu spôsobil a je povinný vzniknutú škodu uhradiť.

Dodržiavanie pravidiel Vám zaručuje výnimočný zážitok, ktorý môžete získať jedine na najrýchlejšej lesnej bobovej dráhe Maďarska.

Príjemnú zábavu Vám praje MIBOB Kft!

Výrobca: Jozef Wiegand GmbH & Co. KG

Prevádzkovateľ: Mibob Kft.,

EnglishGermanPolandHungarySlovakiaUkraine